Rastlinná anatómia

(Presmerované z Anatómia rastlín)

Rastlinná anatómia alebo anatómia rastlín alebo fytotómia je odbor botaniky zaoberajúci sa mikroskopickou stavbou rastlinných orgánov. Delí sa na pododbory histológia a cytológia. Porovnáva ich medzi jednotlivými druhmi, zaraďujú do rôznych kategórií a študujú aj ich funkciu a evolučné vzťahy.