Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém

A Tráviaci trakt a metabolizmus
B Krv a krvotvorné orgány
C Kardiovaskulárny systém
D Dermatologiká
G Urogenitálny trakt a pohlavné hormóny
H Hormóny na systémové použitie, okrem pohlavných hormónov
J Antiinfektíva na systémové použitie
L Antineoplastické a imunomodulačné látky
M Muskuloskeletárny systém
N Nervový systém
P Antiparazitiká, insekticídy a repelenty
Q Veterinárne prípravky
R Respiračný systém
S Zmyslové orgány
V Rôzne prípravky
Nobel, Internetová databáza liekov registrovaných na Slovensku.

Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém (ATC) alebo ATC klasifikácia je určený na klasifikáciu liekov. Je pod správou Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (Kolaboračné centrum pre štatistiku a metodológiu liekov) Svetovej zdravotníckej organizácie. Prvýkrát bola ATC klasifikácia vydaná 1976.

Lieky sú klasifikované do skupín podľa toho na aký orgán alebo sústavu je zameraný ich terapeutický účinok a podľa svojich farmakologických a chemických vlastností.

Klasifikácia upraviť

V ATC klasifikácii sú lieky klasifikované do skupín na piatich rôznych úrovniach.

Prvá úroveň upraviť

Prvá úroveň, označovaná písmenom zaraďuje liek do anatomickej skupiny. Existuje 14 hlavných skupín.

Druhá úroveň upraviť

Druhá úroveň označuje hlavnú terapeutickú skupinu a je označovaná dvoma arabskými číslicami.

Tretia úroveň upraviť

Tretia úroveň označuje terapeutickú podskupinu a je označená písmenom.

Štvrtá úroveň upraviť

Štvrtá úroveň označuje chemickú, terapeutickú alebo farmakologickú podskupinu a je označená písmenom.

Piata úroveň upraviť

Piata úroveň ATC kódu označuje chemickú podskupinu a je označená dvoma arabskými číslicami.

Externé odkazy upraviť