Ancien régime (výslovnosť: [ansien režim]; doslova z franc.: „starý poriadok“) je výraz, ktorý označuje absolutistický politický systém vo Francúzsku, ktorý trval do ustanovenia konštitučnej monarchie na začiatku veľkej francúzskej revolúcie (1789),[1] ako aj európske spoločenské a štátne zriadenia 17. a 18. storočia.[2]

Referencie

upraviť
  1. Raymond, Gino, ed. (2008), „Ancien regime“, Historical Dictionary of France (2. vyd.), Lanham, MD: Scarecrow Press, str. 8, ISBN 9780810862562 
  2. Prenesene, v politickej a publicistickej frazeológii tiež „starý, prežitý spoločenský poriadok“. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „ancien régime“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=ancien+régime&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 

Ďalšia literatúra

upraviť
  • FURET, François. Francouzská revoluce. Preklad Jana Smutná-Lemmonierová. 1. vyd. Zväzok 1. Od Turgota k Napoleonovi 1770 – 1814. Praha : Argo, 2004. 450 s. (Dějiny Evropy; zv. 3.) ISBN 80-7203-452-9. S. 17 – 61.