Andrej Sirácky (*9.12.1900, Petrovec, Vojvodina - † 29.09.1988, Bratislava) bol slovenský sociológ, filozof, politológ a komunista pochádzajúci z Vojvodiny. Po zmaturovaní na gymnáziu vo Vrbasi v r. 1921 sa prihlásil na štúdium filozofie na Karlovej univerzite v Prahe, ktoré ukončil získaním doktorátu v r. 1926. Počas štúdia v Prahe sa zoznámil so slovenskými ľavicovými intelektuálmi a študentmi a pôsobil ako člen skupiny DAV. Po ukončení štúdia sa vrátil domov do Petrovca vo Vojvodine, kde učil s prestávkou na slovenskom gymnáziu až do r. 1948 (počas II. sv. vojny bol väznený v Budapešti a po prepustení v nej krátko pôsobil ako redaktor časopisu Slovenská jednota). V auguste 1948 sa presťahoval na Slovensko, kde začal pôsobiť na Univerzite Komenského (v r. 1953-1955 bol jej rektorom) a v Slovenskej akadémii vied (v r. 1955 - 1961 bol predsedom SAV). Získal postupne akademické tituly Docent a Profesor a vedecké akademik SAV, DrSc. a akademik ČSAV. Tiež bol v rokoch 1960 - 1964 členom predsedníctva SNR a pôsobil aj vo funkciách v KSS (členom ÚV KSS bol v rokoch 1971 - 1976).

Externé odkazyUpraviť