Andrej Truchlý-Sytniansky

Andrej Truchlý-Sytniansky (Trúchly) (* 9. november 1841, Svätý Anton – † 28. október 1916, Sása) bol rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, literárny kritik, prekladateľ. Pseudonym: A. Sytniansky, Andrej Sitniansky, Andrej M.Sitniansky, Andrej Truchlý-Sytniansky, Argus, Slávomil Lipovský

Andrej Truchlý-Sytniansky
rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, literárny kritik, prekladateľ
Narodenie9. november 1841
Svätý Anton
Úmrtie28. október 1916 (74 rokov)
Sása
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Andrej Truchlý-Sytniansky

Rodina Upraviť

Životopis Upraviť

Na piaristickom gymnáziu v Banskej Štiavnici absolvoval 6 tr. a 2 tr. na kat. gymnáziu v Banskej Bystrici (do 1863), kde študoval teológiu v biskupskom bohosloveckom seminári, 1867 vysvätený → Š. Moyzesom za kňaza. Rokuk. kaplán v Tajove, Prievidzi a i. miestach, od 1893 farár v Sáse. Ťažisko jeho literárnej práce spočívalo vo vydavateľskej, organizátorskej, redakčnej a kritickej činnosti. Pôvodnú poéziu, literárne a kritické state, biografické príspevky a nekrológy, cestopi sné a vlastivedné články, preklady, správy a listy publikoval v rôznych novinách a časopisoch. Venoval sa aj botanike, spolupracoval s A. Kmeťom. Agilný nár. pracovník, organizátor slov. ochotníckeho divadla a spevokolu v Banskej Štiavnici, predseda študentského spolku Kolo a cirk. združenia Boromejské bratstvo v Banskej Bystrici..

Dielo Upraviť

  • Legenda čili Čítanie o svätých a vyvolených Božích 4 – 11, Trnava-Skalica roku 1889 – 1899
  • Dejiny sv. Cirkve 1 – 2., Viedeň roku 1890 – 1895
  • Cirkevný dejepis pre meštianske školy, Trnava roku 1921
  • Príspevky k náuke o prízvučných rytmických rozmeroch v slovenskom básnictve. Slovesnosť, 1, 1873 č. 1 – 6, 10 – 12
  • Niečo o mikroskopických hubkách. Slov. pohľady, 11, 1891, s. 252 – 258, 311 – 315, 373 – 378;
  • 1872 Cestopisné úryvky z altajských hôr. Orol III.

Literatúra Upraviť

Externé odkazy Upraviť