Anihilácia alebo anhilizácia je proces vo fyzike elementárnych častíc, ktorý môže nastať, keď sa zrazí častica so svojou antičasticou. Pôvodné častice zanikajú a ich hmota sa premení na nejakú formu energie. Túto energiu odnáša nosič poľa (fotónmi, bozónmi W a Z ...), ktoré sa môžu ďalej rozpadávať na iné častice.

Feynmanov diagram predstavuje anihiláciu elektrónu s pozitrónom. Vzniká fotón, ktorý potom produkuje dvojicu kvark-antikvark. Antikvark emituje Gluón.

Najznámejšia je anihilácia elektrónu a pozitrónu, pri ktorej najčastejšie vzniká dvojica fotónov (žiarenie gama). Iba jeden fotón nemôže vzniknúť pre zákon zachovania hybnosti.

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku článok na českej Wikipédii.