Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Anjel Pána pozri Anjel Pána (rozlišovacia stránka).

Anjel Pána (lat. Angelus Domini) je tradičná modlitba rímskokatolíckej cirkvi.

Význam modlitby

upraviť

Modlitba Anjel Pána pripomína udalosti vtelenia Ježiša Krista, ktorého meno v hebrejčine znamená „Pán zachraňuje“: posolstvo, ktoré podľa Biblie odovzdal archanjel Gabriel mladej dievčine Márii. Mária akceptovala tento Boží prísľub. Z Ducha Svätého počala dieťa, ktorému po narodení dali meno Ježiš.[1]

Názov modlitby pochádza z prekladu jej latinskej verzie: „Angelus Domini nuntiavit Mariæ“. Modlitba sa skladá z troch veršov, na ktoré ľud odpovedá príslušným veršom. Po každej dvojici veršov nasleduje modlitba Zdravas’ Mária (v latinčine Ave Maria). V záverečnej časti sa v modlitbe zhŕňa cesta spásy vykonaná zmŕtvychvstalým Kristom.

Modlí sa tradične trikrát počas dňa - ráno (6:00), napoludnie (12:00) a večer (19:00). Zvyčajne k tomu vyzýva zvonenie na zvonici. Prednáša sa počas celého roka, okrem veľkonočného obdobia. Pri pravidelnej spoločnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne schádzajú stovky veriacich, kde sa im tradične prihovorí pápež a udelí im na záver svoje požehnanie.[2]

Pôvod modlitby

upraviť

Na koncile v Clermonte v roku 1095 žiadal pápež Urban II., aby zvony v katedrálach, kostoloch a zvoniciach zneli každé ráno a večer. Týmto spôsobom mali vyzývať k modlitbe k Panne Márii za úspech prvej križiackej výpravy. V roku 1318, avignonský pápež Ján XXII. vo svojej bule Quam pium quam debicum odporúča, aby sa tento zbožný zvyk, ktorý pretrval len v meste Saintes, rozšíril do celej cirkvi. Pápež Kalixt III. v roku 1456 obnovil predpis o modlitbe Anjel Pána, aby sa tak dosiahlo víťazstvo kresťanov nad moslimskými Turkami. Francúzsky kráľ Ľudovít XI., ktorý viackrát navštívil Saintes, žiadal v roku 1472, aby medzi ranným a večerným zvonením vzniklo aj zvonenie na poludnie, aby sa modlitbami k Panne Márii dosiahol pokoj v krajine. Dňa 16. januára 1476 pápež Sixtus IV. vydal oficiálne nariadenie, aby sa modlitba Anjel Pána prednášala trikrát denne. Modlitby Zdravas’ Mária k nim doplnil pápež Alexander VI. v roku 1500.

Znenie modlitby v slovenčine

upraviť

Prvá časť modlitby (versikula) (℣) je prednášaná celebrantom / obradníkom. Odpovede (responzá) (℟) prednášajú veriaci.[3]

℣. Anjel Pána zvestoval Panne Márii,

℟. A ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. "Hľa, služobnica Pána."

℟. "Nech sa mi stane podľa tvojho slova."

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. A Slovo sa telom stalo.

℟. A prebývalo medzi nami.

Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

℣. Oroduj za nás, svätá Božia rodička.

℟. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

Znenie modlitby v latinčine

upraviť

Prvá časť modlitby (versikula) (℣) je prednášaná celebrantom / obradníkom. Odpovede (responzá) (℟) prednášajú veriaci.

℣. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,

℟. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.

℣. « Ecce Ancilla Domini. »

℟. « Fiat mihi secundum Verbum tuum. »

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.

℣. Et Verbum caro factum est..

℟. Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.

℣. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.

Per eumdem Christum Dominum nostrum.

Amen.

Modlitba počas veľkonočného obdobia

upraviť

Počas veľkonočného obdobia (50 dní od Veľkonočnej nedele) sa namiesto modlitby Anjel Pána modlí antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

℣. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

℟. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa: Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Referencie

upraviť
  1. Katechizmus - Máriin príklad [online]. www.katechizmus.sk, [cit. 2019-09-07]. Dostupné online.
  2. Raduj sa, nebies Kráľovná 28. apríla 2019 - Vatican News [online]. www.vaticannews.va, [cit. 2019-09-07]. Dostupné online.
  3. Kňazi.sk [online]. 2014-01-27, [cit. 2019-09-07]. Dostupné online. Archivované 2019-09-05 z originálu.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Anjel Pána
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Anjel Pána