Antibiotiká (grec. anti- = proti, bios = život, skratka ATB) sú lieky ničiace alebo spomaľujúce rast mikroorganizmov. Vďaka svojmu antimikrobiálnemu účinku sú používané na liečbu infekčných chorôb - najčastejšie bakteriálnych. Väčšinou patria do skupiny nízkomolekulových biogénnych látok.

História upraviť

Nemecký vedec E. de Freudenreich izoloval v roku 1888 bakteriálny sekrét a zaznamenal jeho antibakteriálnu vlastnosť. Míľnikom v antibiotickej liečbe bol rok 1928, keď Alexander Fleming izoloval penicilín z huby Penicillium notatum. V polovici 30. rokov pribudli sulfónamidy.

Účinok antibiotík upraviť

Antibiotiká majú niekoľko mechanizmov ako pôsobia na mikroorganizmy. Podľa toho, či mikroorganizmy zastavia rast alebo sú usmrtené, delíme antibiotické látky na bakteriostatické a baktericídne.

Typy účinku:

Rozdelenie antibiotík upraviť

Podľa chemickej štruktúry sa delia :

Iné projekty upraviť