Anton Adalbert Bresztyenszky

Anton Adalbert Bresztyenszky - "Brestyánszky de Bresztina" (* 5. august 1786, Nitrianske Pravno – † 15. február 1851, Tihany, Uhorsko, dnes Maďarsko) bol uhorský matematik a autor učebníc.

Anton Adalbert Bresztyenszky
uhorský matematik a autor učebníc
Narodenie5. august 1786
Nitrianske Pravno, Uhorsko, dnes Slovensko
Úmrtie15. február 1851 (64 rokov)
Tihany, Uhorsko, dnes Maďarsko

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa v Nitrianskom Pravne v rodine Antona Bresztyenského a jeho manželky Anny. Pochádzal zo slovenského zemianskeho rodu pôvodom z Briestenného. Po gymnaziálnych štúdiách v Prievidzi a v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) vstúpil v roku 1803 do benediktínskeho rádu. Filozofický kurz absolvoval v Rábe (Győr), teologické štúdiá v Pannonhalme, v roku 1810 ho vysvätili za kňaza. V období rokov 1810–1838 bol profesorom matematiky a fyziky na rádovom gymnáziu, resp. kráľovskej akadémii v Rábe, v roku 1813 získal doktorát filozofie na peštianskej univerzite a od roku 1838 bol vymenovaný za opáta rádového domu v Tihanyi. Na tomto poste pôsobil až do svojej smrti. Zomrel 15. februára 1851 v Tihany (dnešné Maďarsko).

PrínosUpraviť

Zaslúžil sa o zveľaďovanie opátstva a o rozvoj Balatonfüredu ako kúpeľného centra na Balatone. Zaujala ho aj myšlienka chovu priadky morušovej a za týmto účelom dal v okolí opátstva vysadiť veľa moruší. Napísal niekoľko dobrých učebníc matematiky pre gymnáziá, resp. kráľovské akadémie a knižne vydal aj svoje prednášky z aplikovanej matematiky (mechaniky) na akadémii v Rábe. Do dejín matematiky v Uhorsku sa zapísal najmä svojou terminologickou štúdiou (Tudományos Gyüjtemény, 1823), v ktorej zhromaždil vtedy známe maďarské odborné výrazy z matematiky, pritom mnohé z nich upravil a doplnil. V štúdii upozornil aj na potrebu zjednotenia a dotvorenia vtedy ešte neustálenej maďarskej matematickej terminológie a uverejnil aj výzvu v tomto smere. Jeho štúdia a učebnice, v ktorých uvádza aj maďarské ekvivalenty k latinským výrazom, sa stali jedným z hlavných prameňov prvého maďarského matematického terminologického slovníka (Mathematikai müszótár, Budín, 1834) vydaného Uhorskou akadémiou vied. Za terminologickú a učebnicovú tvorbu ho v roku 1836 zvolili za člena korešpondenta UAV.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
  • Záznam o narodení a krste v matrike; pokrstený ako Antonius Briesztanszkÿ