Anton Hajduk

slovenský astronóm, bol inšpirovaný takouto kresťanskou filozofiou a neustálou hranicou poznania a viery

Prof. RNDr. Dr. h.c. Anton Hajduk, DrSc. (* 3. máj 1933, Užhorod – † 9. apríl 2005, Bratislava) bol jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov.

Anton Hajduk
slovenský astronóm
Narodenie3. máj 1933
Užhorod, Česko-Slovensko
Úmrtie9. apríl 2005 (71 rokov)
Bratislava, Slovensko

Po absolvovaní Gymnázia v Trebišove pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1958. Po ukončení štúdia začal pracovať ako stredoškolský učiteľ, neskôr pôsobil ako redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave. Od marca 1961 bol pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v rôznych vedúcich funkciách. Ako uznávaný odborník v oblasti astrofyziky, v oblasti dynamiky meteorických rojov typu Halleyho kométy a dynamiky medziplanetárnej hmoty, získal vedeckú hodnosť CSc. obhajobou dizertačnej práce s názvom Meteorický roj Orioníd (1967) a vedeckú hodnosť DrSc. prácou Radarový výskum meteorov a meteorický prúd Halleyovej kométy (1986). V roku 1996 na Masarykovej univerzite v Brne získal titul profesor.

Za svoju najvýznamnejšiu prácu považoval spoločný článok s kanadským astronómom Bruceom McIntoshom, v ktorom spolu podali nový model prúdu meteoroidov Halleyovej kométy.

Medzinárodná astronomická únia, ktorej bol od roku 1970 členom, pomenovala v roku 2001 na jeho počesť planétku (11657) Antonhajduk. Za svoju činnosť bol odmenený viacerými oceneniami Slovenskej akadémie vied i amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Venoval sa aj propagácii vedeckých výsledkov pre širokú verejnosť. Literárny fond mu v roku 1975 a 1976 udelil prémiu za pôvodnú vedeckú tvorbu v oblasti literatúry faktu, najmä za knihy K horizontom vesmíru a K planétam. Spolu s Dr. Jánom Štohlom zostavil Encyklopédiu astronómie (1987).

Činnosť Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV riadil v rokoch 1974 - 1980.

V rokoch 1992 – 1996 bol prvým rektorom obnovenej Trnavskej univerzity.

Bol slovenským odborníkom na výskum turínskeho plátna, a k danej problematike vydal aj knihu.