Antropoid (plurál: antropoidi alebo antropoidy) alebo antropoidná opica môže byť:

Antropoid môže byť aj:

Referencie

upraviť
 1. antropoid. In: Slovník cudzích slov : akademický, 2005. Dostupné online.
 2. antropoidi. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch I. diel A – D. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932, s. 42
 3. Thurzo, Milan. Pôvod a vývoj človeka. Bratislava: Pedagogický ústav mesta Bratislavy, 1973. „[Ľ]udoopi, nazývaní aj antropomorfné alebo antropoidné opice“.
 4. lidoopi. In: Masarykův slovník naučný. IV. 1929
 5. REISENAUER, R. et al. Co je Co 2, 1983, S. 786
 6. THURZO, Milan. Milióny rokov človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 204 s. (Obrázky z prírody.) S. 196.
 7. Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. S. 378
 8. https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=anthropoid
 9. OTČENÁŠKOVÁ, M. Sporný původ antropoidních opice [online]. irozhlas.cz, [cit. 2018-11-26]. Dostupné online.
 10. HOF, Patrick R.; MOBBS, Charles V.. Functional Neurobiology of Aging. [s.l.] : Elsevier, 2001. 960 s. ISBN 978-0-08-052558-7. S. 435.
 11. antropoidy [online]. sjp.pl, [cit. 2018-11-26]. Dostupné online.
 12. anthropoid. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 13. KOVÁČOVÁ, M. Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe N. A. Lochvickej-Teffi. in: SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS X7, 2004 [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.