Aplikácia (informatika)

Aplikácia alebo používateľský aplikačný program vo výpočtovej technike a v informatike je počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu, napríklad pri manipulácii s textami (textový procesor), číslami, grafikou a pod. Aplikácie môžu byť združené do aplikačných balíkov napr. kancelárskych ako sú Microsoft Office alebo LibreOffice. Iným druhom aplikácií sú internetové sieťové aplikácie.

LibreOffice Writer

Terminológia

upraviť

Rozdelenie softvéru na operačný a aplikačný sa udialo asi 80-tych rokoch minulého storočia, keď Microsoft v systéme Windows začal označovať používateľské programy ako application. Rozdiel medzi operačnými a aplikačnými programami nie je presný a bol aj obsahom súdneho sporu USA proti Microsoftu.

Pozri aj

upraviť