Aplikačná vrstva (application layer) je siedma a posledná vrstva referenčného OSI modelu. Jej funkciou je sprostredkovávať a poskytovať služby aplikáciám. Aplikačný program komunikuje s príslušným protokolom, aby mohol prijať dáta alebo ich odoslať upravujúc ich do požadovanej podoby. Aplikačná vrstva definuje množstvo protokolov, pomocou ktorých sa dorozumievajú aplikácie.

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Príklady protokolov upraviť

 • AIM (AOL Instant Messenger Protocol)
 • AFP (Appletalk Filing Protocol)
 • APPC (Advanced Program to Program Communications)
 • DNS (Domain Name System)
 • FTAM (File Transfer Access Method)
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
 • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)
 • IRC (Internet Relay Chat)
 • ITMS (iTunes Music Store Protocol)
 • IMAP (Internet Message Access Protocol)
 • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • NTP (Network Time Protocol)
 • POP3 (Post Office Protocol)
 • rsync
 • SIP (Session Initiation Protocol)
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • SNMP (Simple network management protocol)
 • SSH (Secure Shell)
 • Telnet
 • X.400
 • X.500
 • XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)