Apoštolskí otcovia

Apoštolskí otcovia je skupina najstarších cirkevných spisovateľov, cirkevných otcov, zhruba z 1. polovice 2. storočia.

Ich spisy spracovávajú nezriedka myšlienky, ktoré vznikli v prostredí židovských siekt, prenikajú však do nich aj idey gréckej filozofie. Niektoré z nich zaraďovali spočiatku medzi kanonické knihy Nového zákona.

Najvýznačnejšie z týchto spisov sú: Didaché, Pastor Hermae; formou listov sú písané spisy Barnabáša, Klementa Rímskeho, Ignatia z Antiochie, Polykarpa zo Smyrny, list Diognétovi.

V novšej dobe zužujú niektorí bádatelia okruh apoštolských otcov na tých autorov, ktorí mohli byť žiakmi prvých apoštolov alebo zotrvávali svojimi názormi pri ich učení; v tom prípade sa medzi diela apoštolských otcov zaraďujú iba tieto spisy: 1. list Klementa Rímskeho, sedem listov Ignatiových, listy Polykarpa a zlomky z Quadratovej Apológie.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.