Application programming interface

Application programming interface alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania. Rozhranie knižnice, ktorá sa používa pri prekladaní programu do binárnej podoby sa nazýva ABI. Grafické knižnice ako OpenGL alebo DirectX majú taktiež zabudované vlastné API funkcie.

Windows API

upraviť

Vo Windows je niekoľko desiatok knižníc, ktoré sa na zavolanie API vykonávajú (kernel32.dll, user32.dll, imagehlp.dll, …). Sú to celky, ktoré je možné volať akýmkoľvek programom.

V Assembleri prebieha volanie API funkcie Windows inštrukciou call, pred ňou pomocou inštrukcie push musia byť uložené hodnoty. V niektorých Assembleroch (MASM) je možné ich volať pomocou makier, napr.:

invoke MessageBox,NULL, offset text, offset titulok, MB_OK

Pozri aj

upraviť