Apponyiho školské zákony

Apponyiho (školské) zákony/Aponiho (školské) zákony alebo (najmä v Maďarsku a najmä pre článok 27) Lex Apponyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z roku 1907 (teda CORPUS IURIS 1907:XXVI.tc. a 1907:XXVII.tc.; panovník oba podpísal 2. júna 1907). Sú pomenované podľa ministra školstva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a predložil uhorskému snemu na schválenie. Článok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlavným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľkomaďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou a tvrdými kárnymi opatreniami. Na Slovensku sa v dôsledku zákona na tzv. maďarsko-slovenských školách mala slovenčine venovať jedna hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím jazykom maďarčina. Zároveň počet maďarsko-slovenských ľudových škôl na Slovensku klesal na úkor maďarských škôl: zo 437 tzv. maďarsko-slovenských škôl v roku 1907 na 276 tzv. maďarsko-slovenských škôl v roku 1918.[1]

Referencie upraviť

  1. Apponyiho školské zákony. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s. S. 63.

Externé odkazy upraviť

  • Magyar Katolikus Lexikon > L > Lex Apponyi [online]. [Cit. 2011-09-17]. Dostupné online. (maďarsky)
  • Maďarizácia: obraz slovenského utrpenia; Vydavateľ: Eko-konzul; ISBN 80-8079-047-7
    Prepis z knihy: „Vyhubiť – obraz slovenského utrpenia“ z roku 1908; autor: Karel Kálal (autorom kapitoly „Maďari a sloboda“ je prof. Masaryk)
  • PAPUČEK, Gregor. Súvislosti medzi možnosťami Slovákov v Maďarsku a odumieraním ich literatúry [online]. 19.1.2006, [cit. 2011-09-17]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  • SÝKOROVÁ, Darina. Apponyi, Albert [online]. Petit Press, 30.5.2006, [cit. 2011-09-17]. Dostupné online.
  • Zákon 1907:XXVI. (po maďarsky)
  • Zákon 1907:XXVII. (po maďarsky)