Apriórna nazeracia forma

Apriórna nazeracia forma (nem. apriorische Anschauungsform) je predskúsenostná, od skúsenosti nezávislá forma nášho zmyslového nazerania, ktorá umožňuje nášu skúsenosť. Termín apriórna nazeracia forma zaviedol Immanuel Kant.

Podľa Kanta je to predskúsenostný útvar, existujúci v nášej mysli nezávisle od skúsenosti a umožňujúci skúsenosť. Apriórnymi nazeracími formami sú priestor a čas (cf. priestor podľa Kanta a čas podľa Kanta).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.