Aproximácia alebo priblíženie je znázornenie niečoho, čo nie je presné, ale je to stále dosť blízko na to, aby to bolo použiteľné. Aj keď sa najčastejšie používa na čísla, používa sa aj na matematické funkcie, tvary a fyzikálne zákony.

Aproximáciu možno využiť, keď chýbajúce informácie znemožňujú získanie presného výsledku. Veľa problémov vo fyzike je buď príliš zložitých na analytické riešenia, alebo nejdú riešiť pomocou dostupných analytických nástrojov. Takže aj keď je presné vyjadrenie známe, môže aproximácia poskytnúť dostatočne presné riešenie a zároveň podstatne znížiť zložitosť problému. Pojem aproximácie sa často využíva v matematickej analýze.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Aproximace na českej Wikipédii.