Arabská veda

Arabská veda je jedna z hlavných zložiek arabskej kultúry, ktorá pozostávala z tzv. domácich vied, ako boli výklad a čítanie Koránu, náuka o Prorokových výrokoch (hadis), arabská gramatika, arabská rétorika, arabská metrika a pod. V domácich vedách vynikal islamský východ. Druhú časť arabskej vedy tvoria tzv. cudzie vedy, t. j. disciplíny, ktorých základy sa Arabi pôvodne osvojili od okolitých národov. Sem patrila najmä arabská geografia, arabská astronómia, arabská matematika, arabská botanika, arabská medicína a arabská filozofia.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.