Archív

rozlišovacia stránka

Archív môže byť:

  • súhrn písomností a im príbuzných materiálov dokumentačnej povahy, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky, politický alebo podobný význam,[1] pozri archívny dokumentarchívny fond
  • inštitúcia (resp. organizácia alebo organizačná zložka), ktorá zhromažďuje, ochraňuje, zachováva a sprístupňuje archívne dokumenty,[1] pozri archív (inštitúcia)
  • budova resp. priestory, v ktorých sú uložené archívne dokumenty,[1] pozri archív (inštitúcia)
  • hovorovo: registratúrne stredisko
  • prehľadne usporiadaný súbor dokladov, fotografií, platní a pod. na rôzne použitie (napr. archív autora, rodinný archív)[1]
  • miesto (spravidla pivničné priestory), v ktorých sa uskladňuje víno z dobrých ročníkov,[1] pozri archív (víno)
  • edícia archívnych dokumentov alebo vedecká publikácia (periodická alebo neperiodická), v ktorej sa publikujú prípravné práce k vydávaným dielam, pozri archív (publikácia)
  • v informatike:

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. a b c d e Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „archív“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=archív&s=exact&c=m64d&cs=&d=sssj, dost. 2019-11-08 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.