Archívny dokument je textový, obrazový, zvukový a iný záznam na akomkoľvek nosnom médiu pochádzajúci z činnosti štátnych orgánov, obcí a i. právnických a fyzických osôb, ktorý je pre svoju jedinečnú a trvalú informačnú hodnotu predmetom verejného záujmu.

Preberaním, ochraňovaním a sprístupňovaním archívnych dokumentov sa zaoberá archív.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

je písomný, obrazový, zvukový a iný záznam, pochádzajúci z činnosti štátnych orgánov a organizácií, obcí a iných právnických osôb, ako aj z činnosti fyzických osôb, ktorý pre svoj historický, politický, hospodársky alebo kultúrny význam má trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Archívnym dokumentom je aj filmový alebo zvukový záznam, ktorý vznikol do roku 1950. Archívnym dokumentom nie je knižničný dokument a zbierkový predmet.