Archívny fond je súbor písomných a iných dokumentov, výber písomností a iných dokumentov určitej inštitúcie (osoby).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Archívny fond – je súbor archívnych dokumentov pochádzajúcich z registratúry toho istého pôvodcu alebo z činnosti fyzickej osoby, ktorá nevytvára registratúru. Za archívny fond považujeme len taký súbor, v ktorom archívne dokumenty tvoria organický systém, a pre ktorý je príznačná vnútorná súvislosť jeho častí vyjadrená spoločným pôvodcom. Pre potreby archívnej praxe rozoznávame fondy jednoduché a zložité, uzatvorené a neuzatvorené, individuálne a typové .