Archimandrita alebo archimandrit je v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi hodnosť pre jeromnícha, t. j. mnícha, ktorý je zároveň kňazom. Slovo pochádza z gréckeho slova αρχιμανδρίτης a v doslovnom preklade znamená "vodca košiara", pretože vedie mníchov. Tento mních je zvyčajne zároveň igumenom nejakého monastiera, avšak titul archimandrita sa udeľuje niekedy aj iba ako čestný titul (vyznamenanie).

Duchovenstvo katolíckej cirkvi
Archimandrita
Podľa svätenia
biskupkňazdiakonsubdiakon1
Podľa úradu, titulu či stavu

^1  V rímskokatolíckej cirkvi sa od roku 1973 až na výnimky neudeľuje
^2  Od roku 1973 sa nazýva službou a už nepatrí medzi klérus

^3  Podľa súčasného CIC patria medzi klérus len tí, ktorí prijali aspoň diakonskú vysviacku
  • BAMBINIOTIS, G.. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β΄ έκδοση. [s.l.] : Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα, 2002. ISBN 960-86190-1-7.