Arekovité alebo palmy (lat. Arecaceae alebo Palmae) sú (v niektorých systémoch jediná) čeľaď z radu arekotvaré.

Kokosová palma

Sú to stromy s nerozvetveným kmeňom, ktorý je pokrytý zvyškami starých listov, a ktorého vrcholec je zakončený chocholcom listov. Palmy sú typické rastliny tropického a subtropického pásma, iba málo druhov paliem rastie aj v teplejších oblastiach mierneho pásma. Poznáme viac ako 3 400 druhov paliem.

Charakteristika čeľade

upraviť

Arekovité sú jednoklíčnolisté rastliny – ich stonka druhotne nehrubne ako je tomu u dvojklíčnolistových drevín. Medzi palmami sú vysoké i nízke stromy a kry, stonka môže niekedy skoro úplne chýbať, existujú i plazivé a ovíjavé druhy, ktoré rastú ako liany.

Listy, ktoré rastú na vrchole kmeňa, majú veľkú, dlanitú alebo peristú čepeľ, stopky majú pošvu a jazýček. Sú vždy zelené.

Jednopohlavné kvety sú malé, väčšinou biele, trojčlenné, tvoria husté súkvetia. Okvetia sú listencové, tyčinky môžu byť voľné aj zrastené, gynéceum je zložené z troch plodolistov. Čnelka je rozoklaná na tri blizny, semenník vrchný, v každom z nich je jedno vajíčko. Palmy sú opeľované vetrom alebo hmyzom.

Plodom je bobuľa alebo kôstkovica. Semená majú dobre vyvinutý endosperm a často obsahujú veľké množstvo tukov. Medzi palmy patrí i lodoicea sečelská Lodoicea maldivica – až 20 kg.

Výzorom sú palmám podobné cykasy a stromové paprade, ktoré ale s nimi okrem podobného tvaru (kmeň a chochol listov) nemajú nič spoločného. Niektoré cykasy sú práve pre túto podobnosť chybne nazývane palmami.

Palmy obývajú rôzne typy biotopov – tropické pralesy (napr. Licuala), sezónne opadavé tropické i subtropické lesy, savany (Hyphaene), polopúšte, mokrade a zaplavované brehy riek (Rhapidophyllum hystrix), hory (Nannorrhops ritchiana, Parajubaea torallyi, Trachycarpus).

Väčšina paliem je teplomilná a citlivá na mráz. Druhy z vyšších polôh a zo subtropických oblastí v rôznej miere znášajú počas kratšieho obdobia aj mráz.

Hospodárske využitie

upraviť

Niektoré palmy sú dôležité úžitkové rastliny, najmä [1]:

Poznámky

upraviť
 1. V origináli (v Pyramíde) je uvedené lontan vejárovitý (teda s -n na konci rodového mena), ale veľmi pravdepodobne ide o preklep - porovnaj napr. zahraničné názvy tu RÁCZ, J.: Gyümölcstermő pálmák nevei. In: Magyar Nyelv. 2016.2.245
 2. V knihe Slovenské botanické názvoslovie 1986 sa omylom (alebo na základe nejakého veľmi atypického systému) rozlišujú 3 druhy: Elaeis guineensis, Elaeis oleifera a Corozo oleifera, pričom Elaeis oleifera má uvedený slovenský názov olejnica pravá a Corozo oleifera má uvedený (primárny) slovenský názov korozo olejné. Správne však (podľa všetkých bežne dostupných systémov) je Corozo oleifera a Elaeis oleifera jedno a to isté a druh "Elaeis oleifera" (ak by sa chápal správne ako synonymum Corozo oleifera) rozhodne nie je vhodné nazvať "pravá" olejnica, pretože "pravá" olejnica (tak z hľadiska evolúcie aj z hľadiska praktického významu) je naopak olejnica guinejská. [6][7]

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému arekotvaré
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému arekotvaré.
 1. Ak nie je uvedené inak, zdroje sú: 1. Slovenské botanické názvoslovie. Bratislava: Príroda, 1986. 2. ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov, Bratislava, Veľký Šariš: Samo, 2000. 3. heslo palmy. In: Pyramída. 4. BARANEC, T. et al. Systematická botanika, 2001, S. 160, 5. arekovité. In: Encyclopaedia Beliana [1]
 2. arenga cukrová. In: Encyclopaedia Beliana [2]
 3. EURÓPSKA KOMISIA Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (2017/C 331/10) [3]
 4. olejniny. In: Malá slovenská encyklopédia S. 508
 5. oleje. In: Pyramída
 6. Slovenské botanické názvoslovie. Bratislava: Príroda, 1986
 7. Montúfar, Rommel & Louise, Claude & Tranbarger, Timothy. (2018). Elaeis oleifera (Kunth) Cortés: A neglected palm from the Ecuadorian Amazon. Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas. 39. 10.26807/remcb.v39i1.584. [4]

Externé odkazy

upraviť