Arnold Ipolyi-Stummer

Arnold Ipolyi-Stummer - Stummer de Ipoly (* 18. október 1823, Kmeťovce, dnes Drženice časť Kmeťovce, † 2. december 1886, Veľký Varadín (Oradea), dnešné Rumunsko) bol rímskokatolícky biskup, v rokoch 1871 – 1886 diecézny biskup banskobystrický a od roku 1886 veľkovaradínsky. Bol priekopníkom v oblasti uhorských dejín umenia.

Arnold Ipolyi-Stummer
biskup veľkovaradínsky
György Benczúr: Portrét Arnolda Ipolyiho, olej na plátne, 1892
György Benczúr: Portrét Arnolda Ipolyiho,
olej na plátne, 1892
biskup – ornament
Arnold Ipolyi-Stummer - štít erbu
Funkcie a tituly
veľkovaradínsky biskup
1886
Predchodca Štefan Lipovnický Vavrinec Schlauch Nástupca
banskobystrický biskup
18711886
Predchodca Štefan Moyzes Imrich Bende Nástupca
Biografické údaje
Narodenie20. október 1823
Kmeťovce, dnes Drženice
Úmrtie2. december 1886 (63 rokov)
Veľký Varadín (Oradea), dnešné Rumunsko
Svätenia
Kňaz
Kňazská vysviacka4. august 1847 (23 rokov)
Biskup
Konsekrácia14. apríl 1872 (48 rokov)
SvätiteľVojtech Bartakovics
arcibiskup jágerský
Odkazy
Arnold Ipolyi-Stummer na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Arnold Ipolyi-Stummer

Pôvod upraviť

Narodil sa v šľachtickej rodine, šľachtický titul získal v roku 1741 jeho praprastarý otec Juraj Stummer de Ipoly. Otec František Stummer de Ipoly (1799 – 1848) bol stoličný úradník, matka Arsenia rod. Smrečaniová (Szmrecsányi) (1802 – 1881). Ako miesto jeho narodenia sa takmer vždy uvádzajú Kosihy nad Ipľom, avšak podľa matriky pokrstených farnosti Horné Žemberovce sa narodil vo filiálke Disznós, čo je vtedajší názov pre Kmeťovce v levickom okrese. V Kmeťovciach sa o dva roky neskôr narodil aj jeho brat Ľudovít. Arnold dostal pri krste 22. októbra 1823 mená Arnold Matthias Aloysius Vendelin, teda Arnold Matej Alojz Vendelín, resp. maď. Arnold Mátyás Alajos Vendel. Posledné z krstných mien - Vendelín - predstavuje meno svätca, ktorý má sviatok 20. októbra, teda v deň narodenia. Zaujímavosťou je, že v úmrtnom zázname jeho otca z roku 1848 sa priezvisko uvádza ešte ako Stummer, avšak v úmrtnom zázname jeho matky z roku 1881 už ako Ipolyi-Stummer.

Životopis upraviť

Študoval na gymnáziu v Krupine a v Banskej Štiavnici, filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni, Ostrihome a v Bratislave, 1847 vysvätený za kňaza. Vychovávateľ v Bratislave, kaplán v Dolnom Petre, v Bratislave, farár v Zohore a i., egerský kanonik, rektor seminára v Budapešti, biskup v Banskej Bystrici (1871 – 1886), od 1886 biskup v Oradei. Zaoberal sa ľudovou slovesnosťou a hmotnou kultúrou, neskôr uh. výtvarnými dejinami a archeológiou, priekopník ochrany umeleckých pamiatok. V knihách systematicky spracúval predovšetkým stredoveké uh. pamiatky, podnietil zakladanie múzeí vo väšších mestách. Autor asi 50 publikácií, v ktorých spracoval uhorské stredoveké staviteľstvo, sochárstvo, zlatníctvo, emailérstvo atď., písal o dejinách Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrici, Spiša a pod. Na jeho žiadosť je v kaplnke sv. Barbory v Banskej Bystrici pochované jeho srdce. Od 1858 člen korešpondent, 1861 akademik, 1874 riadny člen, 1881 – 1886 predseda sekcie Uhorskej akadémie vied.

Dielo upraviť

  • Geschichte der Stadt Neusohl : eine culturgeschichtliche Skizze. Wien : Wilhelm Braumüller, 1875. 131 s.
  • A beszterzebányai egyházi müemlékek törtenete es helyreallitasa : története és helyreállitása. Budapest : A Magy. Tud. Akademia Könyvkiadóhivatala Bizományában, 1878.

Literatúra upraviť

  • IPOLYI-STUMMER, Arnold. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok II. E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 592 s. S. 493.
  • HOPPÁL, Mihály: Ipolyi Arnold. Budapest, 1980.
  • PÓR, Antal: Ipoly Arnold Váradi Püspök : Élete és Munkái Vázlata. Pozsony  – Budapest : Kiadja Stampfel Károly, 1886. 134 s.

Externé odkazy upraviť

Tituly a funkcie v Rímskokatolíckej cirkvi
Sedisvakancia
(od 1869)
Posledný predchodca
Štefan Moyzes
biskup banskobystrický
18711886
Nástupca
Imrich Bende
Predchodca
Štefan Lipovnický
biskup veľkovaradínsky
7. jún 18862. december 1886
Nástupca
Vavrinec Schlauch