Asertívne komunikačné techniky

Asertívne komunikačné techniky sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne, sú charakterizované asertívnym správaním, t. j. umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi.

Asertívne správanie je jasné, priame, snaží sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí pochopili.

Komunikácia v psychológii je sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie; konkrétny spôsob komunikácie, dorozumievania sa, označujeme pojmom komunikačná technika. Ako zručnosť označujeme schopnosť použiť komunikačné techniky v príslušnej situácii.

Asertívne komunikačné techniky a zručnosti sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne. Patria ku kontramanipulatívnym technikám. Účastník asertívnej komunikácie, keďže chce, aby boli rešpektované jeho záujmy, snaží sa rešpektovať záujmy iných.

Niektoré asertívne komunikačné technikyUpraviť

Asertívnu komunikáciu sprevádza zisk nasledovných komunikačných schopností:

 1. schopnosť požiadať o láskavosť
 2. schopnosť uplatniť svoj nárok
 3. schopnosť povedať nie
 4. schopnosť začať, prijať, ukončiť konverzáciu
 5. schopnosť vysporiadať sa s kritikou
 6. schopnosť prijať uznanie
 7. schopnosť vyjadriť uznanie
 8. schopnosť vyjadriť vlastný pocit, názor, myšlienku.
 9. schopnosť požiadať o pomoc


V pozadí týchto schopností môžeme objaviť vždy aspoň niektorú z asertívnych komunikačných techník (ktoré modelovo popisujú asertívny spôsob komunikácie). Niektoré z nich sú známe pod nasledovnými názvami:

Asertivita ako súčasť vzdelávaniaUpraviť

Filozofický základ asertivity a spolu s nácvikom asertívnych techník napomáha zvyšovať sociálnu a emocionálnu inteligenciu, rozvíjať sociálne zručnosti. Vzhľadom na to sa stala asertivita i na Slovensku uznávanou súčasťou školského systému (prostredníctvom predmetu "etická výchova") už od úrovne 1. ročníka základnej školy.

ZdrojeUpraviť

 • Ján Praško: Asertivita v partnerství
 • M. J. Smith When I say no, I feel guilty
 • V.Capponi, T. Novák: Asertívne do života
 • Eva Ivanová, Ľubica Kopinová: Etická výchova v 1. ročníku základnej školy, Metodická príručka pre učiteľov

Iné projektyUpraviť