Astronomický katalóg

Astronomický katalóg je zoznam astronomických objektov, obyčajne rozdelených do kategórií podľa typu, morfológie, pôvodu alebo objavu.

Najznámejšie astromonické katalógy upraviť

Pozri aj upraviť