Atmosféra

rozlišovacia stránka

Atmosféra alebo ovzdušie môže byť:

Atmosféra môže byť aj v technike a fyzike:

Ovzdušie môže byť zriedkavo aj vzduch v uzavretom priestore (najmä miestnosti)

Ovzdušie je:

  • zmes plynov tvoriaca atmosféru Zeme.

Pozostáva hlavne z:

  • dusíka a
  • kyslíka, ale aj z
  • iných plynov.

Kvalita ovzdušia sa zaoberá prítomnosťou škodlivých látok, ako sú emisie:

  • z priemyslu,
  • z vozidiel a
  • iných ľudských aktivít.

Znečistené ovzdušie má negatívny vplyv na zdravie, rastliny a životné prostredie, preto je monitorovanie a zlepšovanie kvality ovzdušia dôležité pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.