Atmosférický front

Atmosférický front je hranica oddeľujúca dve vzduchové hmoty rozdielnych hustôt a je to základnou príčinou meteorologických javov. Na meteorologických mapách sú fronty znázornené použitím rôznych farebných čiar a symbolov, čo záleží na druhu frontu. Front obvykle oddeľuje vzduchové hmoty odlišnej teploty a vlhkosti vzduchu. Studené fronty môžu byť charakteristické úzkymi pásmi búrok alebo tzv. dry lines (front oddeľujúci vlhký a suchý vzduch). Teplé fronty sú obvykle sprevádzané vrstevnatou oblačnosťou a hmlou. Po prechode frontu sa obvykle oblačnosť rozpadá a nastáva rýchle vyjasnenie. Niektoré fronty sú charakteristické tým, že nespôsobujú žiadne zrážky a vytvárajú len malú oblačnosť, hoci tam existuje konštantný posun vetra.

Odlišné vzduchové hmoty, ktoré zasiahli Severnú Ameriku a iné kontinenty sú od seba oddeľené frontálnou hranicou. Na tomto obrázku arktický front oddeľuje arktickú od polárnej vzduchovej hmoty, zatiaľ čo polárny front oddeľuje polárny vzduch od teplých vzduchových más.

Studené a oklúzne fronty sa všeobecne pohybujú zo západu na východ, zatiaľčo teplé fronty sa pohybujú smerom k zemskému pólu. Pre veľkú hustotu vzduchu v prúde frontu, studené a studené oklúzne fronty sa pohybujú rýchlejšie ako teplé fronty a teplé oklúzne. Horské prekážky a teplé vodné hladiny môžu spomaliť pohyb frontov. Front sa stane stacionárnym, ak tlak z oboch strán frontov je približne vyrovnaný, to spôsobí, že tento front sa stane nepohyblivým (stacionárnym). Tento front je najbežnejší na otvorenom oceáne.

Synoptická mapaUpraviť

 
Symboly na meteor. mapách: 1. Studený front; 2. Teplý front; 3. Kvázistacionárny front; 4. Oklúzny front; 5. Ohraničenie plochy; 6. Čiara húľav; 7. Suchá vlna; 8. Tropická vlna

Synoptická mapa počasia je špeciálny typ mapy počasia, ktorý poskytuje prehľad o javoch počasiach v určitej geografickej oblasti v špecifikovaný čas, spracovanou z informácií z pozemných meteorologických staníc. Meteorologické mapy sú vytvorené vykreslením alebo sondovaním hodnôt príslušných veličín ako tlak, teplota a oblačnosť, ktoré na geografickej mape pomáhajú nájsť obrysy napr. atmosférických frontov. Synoptické mapy počasia majú špeciálne symboly, ktoré znázorňujú frontálny systém, danú oblačnosť, zrážky, alebo ďalšie dôležité informácie. Napríklad znak H (angl. High; na slovensku V - Vysoký) môže reprezentovať vysoký tlak naznačujúci bezveterné počasie. Symbol L (angl. Low; na slovensku N - Nízky) na druhej strane reprezentuje nízky tlak, ktorý väčšinou súvisí s oblačným počasím. Mnohé symboly nie sú používané len pre frontálne zóny a ďalšie ohraničené plochy na meteorologických mapách, ale tiež pre znázornenie súčasného počasia v rôznych oblastiach na týchto mapách počasia. Okrem toho oblačné oblasti pomáhajú určiť typ frontu a pozíciu.