Augustín Scholtz (* 21. júl 1844, Rudňany – † 8. máj 1916, Veszprém, Maďarsko) bol slovenský matematik.

Narodil sa 21. júla 1844 v Rudňanoch. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a v Levoči, potom sa venoval štúdiu matematiky a fyziky, v roku 18631864 na viedenskej, 18641865 na berlínskej univerzite. Od roku 1865 bol profesorom, neskôr aj riaditeľom evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi, v roku 18711883 profesorom rovnakého gymnázia v Budapešti, začas riaditeľom aj tejto školy. V roku 1879 získal docentúru na budapeštianskej univerzite a začal tam prednášať. V roku 1884 sa stal profesorom a do svojho odchodu na dôchodok v roku 1909 pôsobil na katedre vyššej matematiky na univerzite v Budapešti. Spolu s Lorándom Eötvösom, Gyulom Königom a Jenö Hunyadym bol v roku 1885 zakladateľom prvého neformálneho spolku matematikov a fyzikov v Uhorsku, z ktorého o šesť rokov neskôr vyrástla celokrajinská Matematická a fyzikálna spoločnosť (Mathematikai és Physikai Társulat), ktorá mala celý rad členov aj zo Slovenska. Vedecky sa venoval predovšetkým riešeniu geometrických problémov pomocou determinantov. Je zaujímavé, že väčšinu svojich vedeckých štúdií, v ktorých sa nachádzajú aj výsledky registrované svetovou vedou, publikoval ešte ako gymnaziálny profesor v Budapešti. Vychádzal najmä z podnetov profesora budapeštianskej techniky Jenö Hunyadyho, absolventa matematických štúdií na nemeckých univerzitách, ktorý sám bol inšpirovaný dielom viacerých nemeckých matematikov, medzi nimi Jacoba Steinera, Christiana Staudta a Augusta Ferdinanda Möbiusa. V Scholtzových štúdiách išlo najmä o algebrické skúmanie podmienok, pri ktorých šesť bodov leží na jednej kužeľosečke. Pri svojich úvahách používal determinanty a dokázal o nich pomocnú vetu, ktorá našla bohaté uplatnenie v teórii determinantov a je uvádzaná ako Hunyadyho–Scholtzova veta. Na Scholtzove výsledky, ktoré uverejňoval okrem maďarských periodík aj v Grunertovom Archíve a ďalších časopisoch, nadväzovali okrem samotného Jenö Hunyadyho a ďalších maďarských matematikov aj viacerí zahraniční odborníci ako Gustav Escherich, Thomas Muir, Ernesto Pascal a ďalší. Zomrel 8. mája 1916 vo Veszpréme v Maďarsku.

Externé odkazy Upraviť