Aura-Soma je druh (a obchodná známka) terapie farbami. Je to liečebná metóda alternatívnej medicíny, ktorá sa zakladá na liečbe pomocou farieb.

Aura-Soma je umenie a terapia zároveň. Je uceleným systémom práce s farbami a s ich pôsobením na telo, myseľ a vedomie človeka. Tento spôsob sebapoznania a osobného rozvoja používa energiu farieb, bylín, esenciálnych olejov a kryštálov. Už pred viac ako 10 tisíc rokmi si ľudia mysleli, že existuje súvislosť medzi životnou silou a farbami. Podľa J. W. Goetheho farby ovplyvňujú ľudskú psychiku a pôsobia na náš vnútorný život. Aura-Soma je zrkadlom duše, ktorá poznáva sama seba prostredníctvom výberu 4 farebných fľaštičiek. Ony majú schopnosť vnášať rovnováhu do najrôznejších oblastí života – či už na fyzickej, emocionálnej, mentálnej alebo spirituálnej úrovni ľudskej bytosti. Aura-Soma pôsobí údajne na hlbšie uvedomenie a posilňuje bioenergetické pole - auru.