Autobusová doprava v Bratislave

druh dopravy v Bratislave

Autobusová doprava v Bratislave je rozsiahly systém autobusových liniek na území Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Zabezpečuje ju niekoľko stoviek autobusov rôznych typov od rôznych výrobcov, väčšinou nízkopodlažných. Sú nosným systémom v mestských častiach, ktoré neobsluhuje električková alebo trolejbusová doprava. V rámci mesta je možné v rámci IDS BK využívať aj prímestské autobusy Arriva na predplatný alebo jednorazový cestovný lístok.

Autobus Mercedes-Benz CapaCity na linke
Bratislavský autobus Solaris Urbino 15 CNG na linke
Pôvodne viedenský autobus značky MAN
Ikarus 435 na linke
SOR B 9,5 na linke
Karosa B741 na linke
TAM 232 na linke

Denná doprava

upraviť

Denné linky sú číslované od   do 199 (s výnimkou náhradných autobusových liniek číslovaných ako   až X99 a pravidelnej linky  , ktorá zabezpečuje dopravu k internátom v Slávičom údolí). Dopravný podnik Bratislava tiež zabezpečoval prevádzku medzinárodných liniek   do Rajky a   do Wolfsthalu a Hainburgu.

Autobusová doprava v Petržalke je jedným z hlavných spojení s centrom mesta, čomu zodpovedajú aj intervaly liniek, ktoré v špičke predstavujú 4 minúty, pričom niektoré linky sú zdvojené (napríklad linky   a   majú podobné trasy, obe majú v rannej špičke interval 4 minúty a chodia v takte). Dosahuje sa tak efektívny interval napríklad na Panónskej, alebo Rusovskej ceste smerom do centra na Zochovu. Podobne je na tom linka  , ktorej trasa však po sprevádzkovaní električkových liniek do Petržalky bola skrátená a premáva len v rámci Petržalky. Po dobudovaní druhej etapy výstavby električkovej trate v Petržalke by mala byť nahradená električkou úplne.

Nočná doprava

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Nočná doprava v Bratislave

Tarifné zóny

upraviť

Sieť je rozdelená na 2 tarifné zóny v rámci mesta, pričom zóna 100 zahŕňa centrum a približne územie mestských častí Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves a Ružinov, ostatné mestské časti sú v prevažnej miere v zóne 101.

Zóna STOP

upraviť

Zóna STOP je zóna, resp. časť trasy linky, umožňujúca zastavenie vozidla MHD (autobus, trolejbus) na žiadosť cestujúcich na nástup/výstup do/z vozidla mimo zastávky.

Zoznam zón v Bratislave:

Linka Trasa
  Pod Kráľovou horou – Šaštínska
  Búdková – Šulekova

Vozidlový park

upraviť
Vozidlový park autobusov MHD v Bratislave
Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel Vlastnosti vozidla Poznámky
   
Minibusy
Iveco Daily 20072009 5    
Solaris Urbino 8,6 20172018 6    
SOR EBN 8 2018 2    
Rošero First FCLEI 2020 4    
Midibusy (dĺžka 9,5 - 10,5 m)
SOR BN 9,5   2007 2     1 vozidlo je preradené na zimnú údržbu
SOR BN 10,5   20082010 17     1 vozidlo je preradené na zimnú údržbu
Solaris Urbino 10 20142015 10    
SOR C 10,5 2008 5     vozidlá využíva DPB ako autoškolské; 3 vozidlá jazdia ako autoškola/zájazdy a sú vybavené klimatizáciou
Iveco Urbanway 10,5M 20172018 24    
Autobusy štandardnej dĺžky (dĺžka 12 m)
Irisbus Citelis 12M   20102011 6    
Irisbus Crossway LE 12M 2010 1     vozidlá premávajú len na linke  ; 1 vozidlo je výcvikové
Iveco Urbanway 12M 20142015 40    
SOR NB 12 City 2017 28    
SOR NS 12 Electric   2018 16    
SOR NS 12 Diesel 2022 63    
Solaris Urbino 12 hydrogen 2023 4    
Kĺbové autobusy (dĺžka 18 m)
Mercedes-Benz CapaCity   20052012 39     Dňa 28. novembra 2020 vypukol požiar vo voze #4909 vo vozovni Petržalka. Požiaru sa chytil aj voz #4250 (SOR NB 18), avšak zhorela len vlečka. Budúcnosť #4909 a #4250 je otázna, avšak šanca na opravu je nízka.
SOR NB 18 City   20102017 179  
 
1 vozidlo je prerobené na výcvikové (#8011 → #4226).
MAN NG 313   20032004 5     vozidlá jazdili pôvodne v Klagenfurte
Solaris Urbino 18   2005 5     vozidlá jazdili pôvodne v Berlíne
Solaris New Urbino 18 2020 11     autobusy majú špeciálne police na batožinu; 1 vozidlo je výcvikové
Otokar Kent C 18,75   20212022 71    
Spolu 543 22/22 17/22

Historické vozidlá

upraviť
Obrázok Typ Ev. č. Rok výroby Poznámky
  Škoda 706 RTO #236 1968
  Karosa ŠM 11 #3350 1979
Ikarus 280 #2881 1987
Ikarus 283 #1512 1991
Karosa B 732 CNG #1710 1991
  Karosa B 741 CNG #2653 1991
  Karosa B 741 #1310 1992
TAM 272 A 180 M #1414 1993 Vozidlo jazdilo pôvodne v Banskej Bystrici
  TAM 232 A 116 M #3702 1995 Vozidlo bolo pôvodne určené pre Teplice
  Ikarus 435 #4806 1995
#4827 1997
  Ikarus 415 #4122 1998
  Ikarus 412 #4141 2000
  SOR B 9,5 #3514 2001
  Solaris Urbino 15 CNG #1218 2006
  Irisbus Citelis 12M #4005 2007
  Tedom C12 G #1108 2009

Okrem toho Dopravný podnik Bratislava vlastní aj ďalšie vozidlá, ktoré slúžia na výcvik vodičov a tiež historické vozidlá.

Vozidlový park sa skladá z vozidiel značiek Iveco, Karosa, SOR, Solaris, MAN, Otokar, Mercedes-Benz, Irisbus, Rošero a Tedom. Donedávna patril výhradne dvom značkám: Ikarus (rad 200) a Karosa (rad 700).

Začiatkom 90. rokov 20. storočia začal dopravný podnik hľadať autobusy na obnovu vozidlového parku. Okrem dodávky 21 kusov Ikarus 283 (predlžená verzia modelu 280), bol v roku 1992 bol zakúpený prvý kĺbový autobus značky TAM; celkovo ich bolo 35 kĺbových a 12 sólo autobusov.

V roku 1995 došlo k výraznému obnoveniu vozidlového parku: modely Ikarus 280 a krátke Karosy B 731 vo veľkej miere nahradili autobusy Ikarus 435 a sólo Ikarus 415.

V rokoch 1998 – 2001 pribudli v Bratislave 3 kusy prvých nízkopodlažných autobusov Ikarus 412, z ktorých posledné vozidlo premávalo do marca 2013.

V rokoch 2000 – 2005 bolo dodaných 33 midibusov SOR B 9,5.

V roku 2005 boli vzhľadom na zriadenie minibusových liniek nakúpené dva minibusy Mercedes-Benz Sprinter.

V roku 2006 bolo z Poľska dodaných 22 autobusov Solaris Urbino 15 CNG, v roku 2007 boli pre požiar jedného z nich dočasne na 3 mesiace dané mimo prevádzku.

V roku 2007 boli dodané ďalšie 9,5-metrové, čiastočne nízkopodlažné krátke autobusy značky SOR.

Do roku 2008 ešte stále jazdili v pravidelnej prevádzke autobusy Ikarus 280, ktoré boli dovážané v rokoch 1974 – 1991 v rekordnom počte 761 kusov. V Bratislave boli vyradené po 34 rokoch prevádzky; posledný Ikarus 280 bol 15. februára 2008. Ikarusy 283 však premávali až do júla 2010.

V roku 2008 tiež začali premávať prvé minibusy typu Iveco Daily.

V tom istom roku bolo z banskobystrického dopravného podniku prenajatých 13 kĺbových autobusov značky Karosa radu 900, ktoré našli využitie počas nedostatku kĺbových autobusov v Bratislave. Koncom roku 2008 bolo dodaných v rámci 8-ročného prenájmu 20 kusov nízkopodlažných 12-metrových autobusov značky Tedom a o rok neskôr ďalších 10. V decembri 2008 bolo dodané jedno vozidlo Mercedes CapaCity, neskôr ho doplnilo ďalšie; v júli 2010 začalo premávať ďalších 9 kusov a do konca roka 2010 ich bolo v premávke spolu 26 kusov.

V rovnakom čase začali premávať aj kĺbové autobusy SOR NB 18 City v počte 40 kusov, určené na vyťažené linky. Do roku 2012 ich pribudlo postupne 126.

Na prelome rokov 2012 a 2013 bolo do premávky uvedených posledných 15 vozidiel Mercedes CapaCity.

Začiatkom roka 2014 si DPB prenajal z Banskej Bystrice 6 autobusov Karosa B 961 a 5 autobusov Mercedes-Benz O 405 GN z Nitry. Dôvodom prenájmu bol nedostatok vozidiel. V rokoch 20142015 bolo postupne dodaných 50 vozidiel SOR NB 18 City.[1][2] V rovnakom čase začalo jazdiť aj 10 vozidiel typu Solaris Urbino 10 a 40 vozidiel typu Iveco Urbanway 12M.[2]

Na jar 2016 dojazdili posledné vozidlá značky Ikarus a tým ukončili kapitolu pôsobenia tejto značky v službách DPB.

V roku 2017 začal na linkách MHD premávať autobus SOR NBG 12 City, ktorý mal DPB prenajatý od spoločnosti SPP CNG na jeden rok.[2] V septembri 2017 bolo dodaných 32 autobusov typu SOR NB 18 City a 28 autobusov typu SOR NB 12 City.[3]

Významnejšie zmeny vo vozidlovom parku autobusov nastali v roku 2018. V januári bolo do premávky zaradených 5 midibusov Solaris Urbino 8,6, ktoré na niektorých linkách MHD nahradili poruchové minibusy Iveco Daily. Posledný šiesty kus sa k nim pridal o štyri mesiace neskôr. V januári boli tiež do premávky zaradené prvé elektrobusy v bratislavskej MHD a to dve vozidlá typu SOR EBN 8 a 16 vozidiel typu SOR NS 12 Electric.[4] V marci bol do premávky uvedený ďalší nový typ vozidla, Iveco Urbanway 10,5. Celkovo bolo zakúpených 24 vozidiel tohto typu a nahradili prevažne vozidlá SOR B 9,5 a SOR BN 9,5.

Naopak, dojazdili posledné vozidlá typu SOR B 9,5, známe aj ako „kindervajcia“.[5] Pred letnými prázdninami tiež dojazdila väčšina vozidiel SOR BN 9,5 a Tedom. Z premávky boli odstavené aj niektoré minibusy a autobusy typu SOR BN 10,5. Tieto vozidlá DPB ponúkol na predaj. Štyri autobusy SOR BN 10,5 boli prenajaté DPMP na dobu neurčitú.[6]

V júni 2019 bolo dodaných 5 štvordverových autobusov typu MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu a 6 trojdverových autobusov typu Solaris Urbino 18 pôvodom z Berlína pre rýchle rozšírenie vozidlového parku autobusov v súvislosti s modernizáciou Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Nasadzované boli počas špičiek na linky   a  , podľa potreby sa objavili aj na iných linkách.

V decembri 2019 bolo objednaných 11 autobusov typu Solaris New Urbino 18 s rozšírenou prepravou batožiny, sprevádzkované boli v septembri 2020 na linky   a   na Letisko.

V novembri 2020 boli dodané 4 nové mikrobusy typu Rošero First FCLEI s evidenčnými číslami #1231 – #1234. Dôvod nákupu vozov bol aby sa vyradili dožívajúce vozy typu Iveco Daily z roku 2007 – 2009. Ich prvá jazda začala 13. decembra 2020 na linke  , neskôr aj na linke  .

V decembri 2021 bolo dodaných 40 autobusov typu Otokar Kent C 18,75 s evidenčnými číslami #3311 – #3350. V septembri 2022 bolo dodaných ešte 31 autobusov rovnakého typu s evidenčnými číslami #3351 – #3381.

V októbri 2022 bolo dodaných 63 autobusov typu SOR NS 12 Diesel s evidenčnými číslami #2501 – #2563.

V júli 2022 boli z eurofondov objednané 4 vodíkové autobusy typu Solaris Urbino 12 Hydrogen, sprevádzkované boli v auguste 2023 na linke  .

Vozovne

upraviť

Dopravný podnik Bratislava má v súčasnosti 4 autobusové vozovne:

Zrušené vozovne

upraviť

Referencie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť