Automat (teória automatov)

Automat je matematický model správania sa systému uskutočňujúceho zobrazenie informácie. Ak je táto informácia číslicová, hovoríme o číslicovom alebo diskrétnom automate. Pôvodná informácia sa privádza na vstup automatu, transformovaná informácia sa objavuje na jeho výstupe. Činnosť číslicového automatu prebieha v nespojitých časových úsekoch, ktorých veľkosť nemusí byť zhodná. V tychto časových úsekoch sa na vstup automatu privádzajú vstupné symboly, ktoré automat transformuje na výstupné symboly.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Formálne jazyky, automaty a gramatiky
Chomského
hierarchia
Gramatika Jazyk Minimálny
automat
Typ-0 Frázová Rekurzívne vyčísliteľný Turingov stroj
Rekurzívny Vždy zastavujúci Turingov stroj
Typ-1 Kontextová Kontextový (Nedeterministický) lineárne ohraničený
Typ-2 Bezkontextová Bezkontextový (Nedeterministický) zásobníkový
Typ-3 Regulárna Regulárny Konečný
Každá množina jazykov alebo gramatík je vlastnou nadmnožinou množiny priamo pod ňou.