Autonómna oblasť je správna jednotka v rámci štátu, vybavená určitou mierou samostatnosti/autonómie.

Oficiálne nesú názov "autonómna oblasť" najmä jednotky v Rusku (dnes už len Židovská autonómna oblasť, predtým početnejšie v Sovietskom zväze) a v Číne (napr. Tibet). Niekedy sa ako "autonómna oblasť" nepresne prekladajú aj španielske autonómne spoločenstvá.

Pozri: