Autotrofia (gr. autos = sám, trofein = živiť sa) je schopnosť organizmov samy si vytvárať organické látky, ktoré získavajú pomocou asimilácie (fotosyntézy).

Primárnym produktom asimilácie sú cukry. Následnými syntézami vznikajú tuky, bielkoviny ako aj katalytické a regulačné organické látky. Autotrofné organizmy sú preto producentami organických látok.

Pozri aj upraviť