Avogadrova konštanta

Avogadrova konštanta vyjadruje počet častíc v jednotkovom látkovom množstve (v 1 móle). Je definovaná ako počet atómov v 0,012 kg izotopu uhlíka 12C. Teda stabilného izotopu, ktorý v jadre obsahuje šesť protónov a šesť neutrónov. To znamená, že jeden mól akejkoľvek látky obsahuje 6,022x 1023 častíc tejto látky.

Je pomenovaná podľa Amedea Avogadra, talianskeho fyzika a chemika.

Značka a veľkosť upraviť

Presná hodnota bola definovaná v roku 2019 ako NA = 6,022 140 76 × 1023 mol−1

Zaokrúhlená hodnota pre chemické výpočty : 6,022 × 1023 mol -1 .

Pozri aj upraviť