Axiomatika je

  • časť základného matematického výskumu, v ktorej sa skúma metóda vypracúvania a určovania významu axióm
  • súbor axióm prijatých na začiatku nejakého hypoteticko-deduktívneho systému.

Zo sústavy axióm by sa mali dať odvodiť všetky tvrdenia v danej disciplíne. Samotné axiómy sa nedokazujú; predpokladá sa, že sú pravdivé. Sústava axióm musí byť bezrozporná; nesmú sa dať odvodiť dva protichodné výroky.

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.