Báseň

literárne dielo vo veršoch

Báseň je literárne dielo vo veršoch, väčšinou krátkeho rozsahu a lyrického ladenia. Predstavuje celok esteticky svojbytnej výpovede o svete, zjednotenej postojom autora ku skutočnosti a zacielenej na spoločenské pôsobenie.

Podľa druhu básne delíme na[1]:

Až do 18. storočia tvorili literárnu umeleckú tvorbu najmä básnické diela.

Podľa Bohuslava Tablica: „Báseň má v sebe čosi, čo chytá človeka za srdce až v jeho najhlbšom vnútri. Roznecuje ten svätý oheň lásky k literatúre a vzdelaniu, ktorý ak sa rozblčal raz v srdci človeka, stáva sa v ňom neuhasiteľným a pomaly tak opanuje celého človeka, že potom dychtí po knihách ako smädný po nápoji, hľadá príležitosť čítať ich a týmto užitočným zamestnaním vypĺňa voľné hodiny mimo povolania.“

Referencie upraviť

  1. báseň. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 49-50.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Báseň
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Báseň

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.