Babylonská filozofia

Babylonská filozofia je tvorená múdrosťou starovekej Mezopotámie a akkadskej Babylonskej ríše. Vyvinula sa zo všeobecných konceptov životnej filozofie a etiky Sumeru, z dialektických metód a dialógových foriem akkadskej literatúry, ďalej z rôznych súdobých povier, prísloví, epickej poézie, folklóru, hymnusov a eposov. Je pravdepodobné, že babylonská filozofia ovplyvnila grécku antickú filozofiu, avšak o tomto vplyve chýbajú dostatočné a vierohodné písomné svedectvá. Spomedzi zachovaných textov vyniká Dialóg o pesimizme, ktorého datovanie nie je známe. Toto dielo predznamenáva dialektický spôsob vedenia dialógov u Platóna a Sokrata, pričom obsahuje filozofický koncept agnosticizmu, typický pre neskorších gréckych sofistov. Súčasťou spisu je aj učenie o protikladoch, podobné doktríne gréckeho mysliteľa Hérakleita. Mezopotámsku filozofiu študoval vo svojej dobe aj známy filozof Táles.

Východná filozofia
Čínska filozofia  • Indická filozofia
Iránska filozofia  • Babylonská filozofia
Kórejská filozofia
Pozri aj
z  d  u

Pozri aj

upraviť