Backmasking alebo backward masking je vkladanie skrytých výziev do hudobných nosičov, kde sa táto informácia spätne prehráva.

Časté, väčšinou v kresťanských kruhoch v Spojených štátoch je obviňovanie hudobných skupín, že takto šíria satanistické či iné týmito kruhmi odmietané informácie.