Otvoriť hlavné menu

Balážov potok je potok na Záhorí, preteká územím okresu Malacky. Je to ľavostranný prítok Maliny, meria 6,4 km a je tokom IV. rádu. Preteká Borskou nížinou, pramení na území VVP Záhorie v nadmorskej výške okolo 184 m n. m., juhovýchodne od mesta Malacky. Tečie západným smerom cez oblasť borovicových lesov, zľava priberá dva krátke prítoky a napája sústavu 11 rybníkov v lokalite Marheček (Marhecký rybník) na južnom okraji Malaciek. Potom tečie prevažne odlesnenou krajinou a juhozápadne od osady Vinohrádok, na okraji sústavy Jakubovských rybníkov ústi v nadmorskej výške cca 149,5 m n. m. do Maliny.