Balistika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom striel; je to náuka o pohybe striel a rakiet.

  • vnútorná balistika skúma pohyb strely vo vnútri hlavne palnej alebo strelnej zbrane.
  • vonkajšia balistika skúma pohyb strely po opustení hlavne, niekedy sa z vonkajšej a vnútornej balistiky vydeluje prechodová balistika, ktorá skúma správanie sa strely v malej vzdialenosti pred ústím hlavne (do vzdialenosti 10-20 kalibrov), kedy je strela výrazne ovplyvňovaná prúdom plynov s vysokou rýchlosťou, ktoré vylietajú z hlavne zbrane
  • cieľová balistika, koncová balistika, terminálna balistika, (tiež ranivá balistika), sa zaoberá javmi pri dopade strely na cieľ a pri prenikaní do materiálu cieľa. Skúma prenikanie strely do rôznych materiálov podľa jej určenia. Skúšky ručných strelných zbraní sa robia napríklad výstrelom do gélovej hmoty a skúma sa tvar a rozmery dočasného a trvalého strelného kanálu a celkový rozsah poškodenia. Využíva sa hlavne pri skúškach striel pre poľovné a obranné účely. Výsledný efekt dopadu a prenikania strely strelnej zbrane do živého organizmu a rozsah takto vzniknutého poškodenia sa označuje aj termínom ranivosť.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Balistika
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.