Baltské jazyky sú jednou z vetiev indoeurópskej jazykovej rodiny.

Rozšírenie baltských jazykov v Pobaltí (zjednodušené).

Delia sa na:

Iné projekty upraviť