Banánové vojny

Banánové vojny bola séria ozbrojených konfliktov, vojenských intervencií a okupácií, ktoré uskutočňovali Spojené štáty americké vo viacerých krajinách Strednej Ameriky a Karibiku v priebehu prvej tretiny 20. storočia. Banánové vojny sa začali po skončení španielsko-americkej vojny v roku 1898 a následnou Parížskou mierovou dohodou, vďaka ktorej získali USA kontrolu nad bývalými španielskymi kolóniami, ako napr. Kuba a Portoriko. Za koniec týchto konfliktov sa pokladá rok 1934, kedy prezident Franklin D. Roosevelt vyhlásil tzv. politiku dobrého susedstva.

Americké vojnové lode pri okupácii Veracruzu, Mexiko 1914

Konflikty súviseli hlavne so snahou Spojených štátov zabezpečiť si silný politický a ekonomický vplyv v oblasti, ktorú USA pokladali sa sféru svojho vplyvu už od vyhlásenia tzv. Monroeovej doktríny v roku 1823. Akékoľvek snahy latinskoamerických štátov o vymanenie sa spod tohto vplyvu a väčšiu ekonomickú či politickú nezávislosť vnímali USA ako ohrozenie svojich záujmov a vojensky voči nim zasiahli. Tento postup sa ešte utvrdil potom, ako prezident Theodore Roosevelt začal hovoriť o tzv. ideológii veľkej palice, v rámci ktorej silové presadzovanie amerického vplyvu otvorene podporoval. Termín Banánové vojny vyplýva zo spojenia medzi týmito intervenciami a zachovávaním amerických obchodných záujmov v regióne, ktorého krajiny boli navyše často posmešne označované ako banánové republiky. Mnohé z veľkých amerických korporácií tieto vojny priamo inicializovali, medzi nimi hlavne United Fruit Company, ktorá mala v Strednej Amerike obrovské zisky z produkcie banánov, tabaku, či cukrovej trstiny.

Najaktívnejším americkým veliteľom pôsobiacim v týchto vojnách bol generálmajor americkej námornej pechoty Smedley Butler, ktorý to neskôr otvorene oľutoval a vo svojej knihe War is a Racket (Vojna je kšeft) o Banánových vojnách napísal, že „išlo o znásilnenie pol tucta republík v Strednej Amerike v prospech Wall Streetu“.

Prehľad konfliktovUpraviť

  • Kuba – americká intervencia v rámci americko-španielskej vojny v roku 1898, následné vojenské okupácie krajiny v rokoch 1898 – 1902, 1906 – 1909, 1912 a 1917 – 1922
  • Panama – Američanmi aktívne podporované odpojenie Panamy od Kolumbie v roku 1903 a vybudovanie Panamského kanála, ktorého zóna sa až do roku 1979 nachádzala pod úplnou kontrolou USA
  • Nikaragua – vojenská intervencia v roku 1910, americká okupácia v rokoch 1912 – 1933
  • Haiti – okupácia v rokoch 1915 – 1934
  • Dominikánska republika – vojenské intervencie v rokoch 1903, 1904 a 1914, okupácia krajiny v rokoch 1916 – 1924
  • Honduras – vojenské intervencie v rokoch 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 a 1925
  • Mexiko – pohraničné konflikty v rokoch 1910 – 1918, zapojenie do Mexickej revolúcie (1914 – 1919), americká okupácia Veracruzu v roku 1914

Externé odkazyUpraviť