Barón je stredný šľachtický titul, ktorý sa udeľoval na území takmer celej Európy. V hierarchii sa umiestňuje nad rytierom a pod vikomtom.