Barel je názov niekoľkých rôznych jednotiek objemu. Názov vznikol z anglického slova barrel, ktoré znamená sud (okrem iného). Najčastejšie sa používajú nasledujúce:

  • Barel ropy (alebo inej obdobnej látky) sa značí bbl, 1 bbl = 158,987294928 l = 42 US galónov.
  • Barel piva je v Británii rovný 36 UK galónom, tzn. 163,65924 l.
  • Barel piva v USA je rovný 31,5 US galónom, tzn. 119,240471196 l.

Pozri aj upraviť