Batéria

rozlišovacia stránka

Batéria môže byť:

 • v technike:
 • v jadrovej energetike: skrátene atómová batéria (= nukleárna batéria; zariadenie na priamy prevod energie rádioaktívneho materiálu na elektrickú energiu pomocou niektorého meniča)
 • v stavebníctve:
 • v poľnohospodárstve: forma odchovne kurčiat, pozri batéria (kurčatá)
 • vo vojenstve:
  • najmenšia jednotka raketového vojska, pozemného a protilietadlového delostrelectva, pozri batéria (delostrelectvo)
  • zostava viacerých diel určená pre boj
 • v hudbe: súbor bicích nástrojov hudobnej skupiny alebo orchestra
 • v šachu: postavenie dvoch alebo viacerých líniových figúr rovankej farby na jednej línii, na ktorej všetky pôsobia, pozri batéria (šach)
 • v psychológii: skrátene batéria testov (ucelený súbor psychologických testov, ktorých výsledky sa kombinujú)
 • hovorovo: veľký počet vecí rovnakého druhu, napr. batéria fliaš

Referencie

upraviť
 1. http://www.battex.info/slovnicek-a-pojmy/baterie, http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/povery-a-myty-o-hermetickych-akumulatorech/nespravne-pouzivani-nekterych-terminu/clanek-baterie, zdrojom je http://www.battex.info/normy/%C4%8CSN+IEC+60050-482+. Poznámka: Tento zdroj teda tvrdí (a z jeho definície slova batéria to aj vyplýva), že aj bežne kupované jednotlivé tzv. baterky sa (aj odborne) správne nazývajú batérie (nie len "články"). Bežne dostupná literatúra však spomína len definíciu uvedenú na tejto rozlišovacej stránke vyššie, teda že "batéria" je len spojenie viacerých článkov a jednotlivý článok sa neoznačuje ako "batéria".
 2. Smernica 2006/66/ES: "Batéria" alebo "akumulátor" znamená akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.