Bazálna membrána je veľmi tenká blana, ktorá tvorí hranicu medzi epitelom a pod ním uloženým väzivom.

Stavba upraviť

Bazálna membrána je zložená z dvoch vrstiev:

  • lamina basalis – 20 až 100 nm hrubá vrstva, na ktorú nasadajú bázy epitelových buniek, viditeľná len pomocou elektrónového mikroskopu; dá sa ďalej rozdeliť na štrukturálne hustejšiu centrálnu časť (lamina densa) a na ňu nasadajúce „vonkajšie“ časti (laminae rarae); na molekulárnej úrovni ju tvorí sieť glykoproteínov laminínu a entaktínu, kolagénu IV a proteoglykánov; je produktom buniek epitelu a slúži ako polopriepustná membrána medzi nimi a väzivom
  • lamina reticularis – hrubšia vrstva bohatá na glykoproteíny; viaže na seba striebro a po farbení špeciálnym farbivom je viditeľná i dobrým svetelným mikroskopom
  • kotviace fibrily z kolagénu VII, prepájajúce obe vrstvy

Zdroj upraviť

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Epithely, s. 9. (po česky)