Bazálne gangliá sú skupina jadier neurónov v mozgu prepojené s mozgovou kôrou (pallium), medzimozgom (talamus) a mozgovým kmeňom. Sú to teda jadrá sivej hmoty ponorené v bielej hmote. Bazálne gangliá cicavcov plnia rôzne funkcie: motorická kontrola, kognitívne funkcie, emócie a učenie (druhá signálna sústava).

• zachované v priebehu evolúcie, základná organizácia je takmer totožná u všetkých cicavcov • množstvo subdivízií, každá spolupracuje na výmene informácií s inou časťou cerebrálneho kortexu • početné spojenia najmä s frontálnymi oblasťami kortexu → súvislosť: • s plánovaním jednotlivých úkonov správania a ich sekvencií • s istými aspektami pamäte • s emočnými výrazmi tváre