Bakalár

akademický titul
(Presmerované z Bc.)

Bakalár (Bc.) je v súčasnosti akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom prvého (bakalárskeho) stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom.

Bakalársky titul získava absolvent trojročného, prípadne štvorročného štúdia na univerzite alebo vysokej škole, prípadne študent, ktorý ukončil štúdium na vyššej odbornej škole oprávnenej tento titul vysokou školou udeľovať.

História

upraviť

Titul Baccalaureus (slov. ovenčený vavrínom) označoval pôvodne na stredovekej univerzite absolventa štúdia tzv. trivia, ktoré tvorili gramatika (v dnešnom ponímaní latinčina a literatúra), dialektika (logika a filozofia) a rétorika (diplomatika, etika a právo). Potom absolvent vypomáhal s učením a následne sa venoval kvadriviu. Neskôr sa titul Baccaleretus získaval pri absolvovaní artistickej fakulty a umožňoval vstup na ostatné fakulty univerzity.